Seneste Nyheder

NASS Premiere Cup 2023

NASS Premiere-Cup 2023

NASS Premiere-Cup 2023
Lørdag den 21. jan. kl. 08.30
Syddanskes klublokale,
Fiskeriet starter kl. 09.30 og slutter kl. 17.00. Indvejning sker fra kl. 16.30 - 17.00.
Tilmelding ...

keyboard_arrow_right Læs mere

NASS Efterårs-Cup 2022

Invitation til NASS Efterårs-Cup 2022,
lørdag den 12. nov. 2022

Se mere i udsendt Nyheds mail, den 5. nov. 2022

Knæk og Bræk.

keyboard_arrow_right Læs mere
Generalforsamling

Generalforsamling den 23. nov. 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Nordborg 2022:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Nordborg onsdag den 23. november 2022 klokken 19.00 i klublokalerne i Hardeshøj.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg at dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af kasserer
6. Valg af et bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Valg af bestyrelsessuppleant
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
10. Fastlæggelse af kontingent.
11 Behandling af indsendte forslag,
12. Eventuelt.

Efter eventuelt er der smørrebrød og øl/vand på foreningens regning.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Formand Jesper Erhardsen

keyboard_arrow_right Læs mere

Sidste nyt fra Facebook