husk-generalforsamling.jpg

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Nordborg onsdag den 21. november klokken 19.00 i vores lokaler i Hardeshøj.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg at dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af kasserer (Finn Petersen modtager genvalg)
5. Valg af bestyrelsesmedlem (Jesper B Jensen modtager genvalg)
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Fastlæggelse af kontingent.
9. Behandling af indsendte forslag,
10. Eventuelt.

Efter eventuelt serveres et par stykker smørrebrød og en øl/vand på foreningens regning.
Der er også mulighed for en kop kaffe.

Indsendte forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før på enten mail eller som post.

Vel mødt
Formand Jesper Erhardsen