Links:

 

Annoncører og sponsorer:

Danmarks Sportsfiskerforbund - Vores forbunds forside.

Fiskeridirektoratet - Se gældende regler for Lyst- og fritidsfiskeri.

Fredningsbælter i Danmark, Fiskeridirektoratet.

Regler for fiskeri ved Als og Sundeved og mange andre steder.

Fisketegn - køb det online - Betal med kreditkort, og udskriv det på din egen printer.

Fiskekort - køb dem online  - Køb af fiskekort til mange fiskevande i Danmark. Betal med kreditkort, og udskriv det på din egen printer.

Gelså-Sammenslutnigen af 1976 - Information om sammenslutningen, bl.a. kort over Gelså.

Sportsfiskersammenslutningen "Sønderåen" - Information om sammenslutningen, bl.a. kort over Sønderå og Bjerndrup Mølleå.

Samarbejdsudvalget for Ribe Å Systemet

Vandplejen A.N.A

Vand- og naturplaner - Hvordan får vi renere vand og bedre natur?
Kvaliteten af Danmarks vand- og natur skal forbedres. Det er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet skal derfor udarbejde;
Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde, og; Natura 2000 planer, som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder.

Sportsfiskerforeningen Als - Vores "nabo" i Syd,

Syddanske Lystfiskere -  er paraplyorganisation over en række mindre lystfiskeinteresserede
klubber med base på Als i Sønderjylland.

Alsiske Kystfiskere - Der bl.a. afholder en stor årlig konkurrence, med mange flotte præmier.

Sportsfiskerforeningen Vidå - medlem af Sportsfiskersammenslutningen Sønderåen

Danmarks Miljøundersøgelser

Fiskepleje - Her finder du råd og vejledning om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder

Skov- og Naturstyrelsen 

Danmarks Naturfredningsforening 

 

Har du et godt forslag til et link, så send det til Webmaster (ingen garanti for at det kommer med!!)