Miljø:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til top
Retur til top Eddie

 

Dette er det fjerde nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Sommeren har været våd og det er godt for ynglen i bækkene. Mange af dem er stadig i live og nu har de overstået en kritisk periode i deres liv.

I Kornbækken syd for Fynshav var der masser af liv i Juni måned da ANA færdiggjorde det nye omløbsstrg. Der blev knoklet meget af relativt få mand - men resultatet var noget af det flotteste der endnu er lavet. Sommerens nedbør har gjort at der er groet godt med græs på de nye brinker og gruset har sat sig ganske pænt. Den 16 juni om aftenen var der indvielse med kommunen og alle interessenter. Der var lavet en mindre opstemnein som blev nedbrudt og så kune vandet starte sin færd gennem det nye stryg. Det tog 17 minutter for vandet at passere og så har det løbet lige siden.

Tingstedbæk - bækken med den største vandføring på Als og som løber gennem put & take vandet ved Egen Mølle - dette projekt omtalte jeg også sidts og det er god fremdrift i hele arbejdet omkring planlægning og godkendelser. I næste nyhedsbrev er der meget mere at berette.

Kære fiskeglade venner - der er mange kilo grus og sten i de mange forgæves kast I laver - OK , så mere direkte - kunne DU tænke dig at træde til ved udlægning af sten og grus ?. Naturligvis er det helt uforpligtigende at tilkendegive sin interesse. Jeg vil så lave en kontaktgruppe og sende en indkaldelse ud ved behov. Ofte er det med kort varsel at arbejdet skal gøres som i Kornbækken og det betyder, at vi er for få til arbejdet. Send en mail til Funder-Kristensen@mail.tele.dk

Der er ikke mere at berette i denne omgang

Hilsen Torben

Retur til top

 

Dette er det tredje nyhedsbrev udsendt af ANA. Nyhedsbrevet udsendes 15/5, 15/8 samt 1/12 , og opsummerer ANAs aktiviteter og hændelser der har påvirket arbejdet i ANA.

Arbejdet med klækkeriet er nu slut for denne sæson. Der svømmer ca 25.000 stk yngel rundt i klækkeriet Elsesminde på Fyn som kan udsættes næste forår som 1 års mundingsfisk. Desuden forløb klækning og fodring af vores eget yngel til udsætning meget fint. Der er i april blevet udsat 53.000 stk yngel i det Sønderjyske op til og med Haderslev. Fiskene blev klækket meget tidligt i år pga. den milde for-vinter – det gav problemer for det betød fodringen startede tidligt. Når fodringen er startet er den nødt til at fortsætte og det betyder vandtemperaturen skal holdes oppe – om nødvendigt kunstigt. Netop det blev tilfældet i år, for februar og marts var kolde måneder – men det mærkede vores fisk ikke – de guffede bare i sig og blev meget store – så store at de begyndte at æde hinanden til sidst. Det var på høje tid de kom ud i midten af april – men hvor om alt er - så har de fået en god start i forhold til den yngel der blev klækket i naturen i år.

I begyndelsen af april blev der udsat mundingsfisk – de fisk som for første gang også var af egen stamme – men opdrættet på Fyn. På Elsesminde har de lavet millioner af fisk, mest baseret på fisk fra fynske vandløb. Vores fisk som jo stammer fra Adsbøl bæk vakte dog opsigt – de var nemlig usædvanligt forslugne, og blev større end hvad man før havde set. Vi holder øje med om fænomenet gentager sig i år – hvem ved, måske er tale om en speciel underart – måske var maden bare god på Elsesminde. I alt blev der udsat 22.000 stk mundingsfisk. Vær forsigtig vis du støder på dem på kysten i den nærmeste tid – de er meget sårbare –og som beskrevet ovenfor også glubske – så de bider på selv store blink.

Der er to projekter som stor for døren. Ved Kornbækken syd for Fynshav skal der udlægges grus og sten der hvor rørlægningen er fjernet. Der etableres mere end 100 meter godt gydevand og skabes fri passage til ca. 2 kilometer gydevand opstrøms. Arbejdet ventes færdigt før sommerferien.

Tingstedbæk – bækken med den største vandføring på Als og som løber gennem put & take vandet ved Egen Mølle - har et stort potentiale for at producere havørreder, og er et stykke pragtfuld natur i sig selv. Det som indtil nu har været en drøm – nemlig at få etableret en fri passage ved møllen – det er nu ved at blive sat på skinner. Der skal etableres et omløb syd om søen og laves en ny passage under vejen til Nordborg. På kystsiden af vejen etableres et stryg. Arbejdet ventes igangsat efter sommerferien, og om alt går vel står der havørreder og gyder opstrøms møllesøen her til vinter – efter mere end 400 års fravær (så vidt jeg ved er opstemningen meget gammel) . Det er amtet som står for projektet og ANA har været primus motor i at få etableret projektbeskrivelsen.

Udover de to store projekter er der en masse efterløb på de andre projekter der har været kørt. Nye gydebanker og nye skjul – nye sandfang og ikke mindst opsyn er vigtigt.

ANA har holdt møde med Danmarks Naturfredningsforening (DN) mest for at pleje relationerne og gensidigt orienterer hinanden om vores aktiviteter. Det er glædeligt at vi kan dele den samme interesse for naturen og være til støtte for hinanden i diverse sager.

Hilsen Torben

Retur til top

Jeg vil hermed fortælle, om mine observationer i Stolbrobæk - Grønnebæk. Jeg kan med glæde se alt det gydegrus vi lagde ud bliver til gydebanker og det er ca. 20% mere gydebanker og ørreder i disse to dejlige bække.
I Grønnebæk fik jeg en klage fra lodsejer om at det var for meget sand bag Lysholm og han ville have den gravet op med rendegraver nu den 3 januar det var jeg ikke enig med ham om for når jeg graver ligger sandet sig i gydebankerne og ødelægger æggene. Det ville han ikke tro han mente ikke at der var fisk i Grønnebæk, derpå gik vi en tur langs med bækken og viste ham den ene gydebanke ved den anden og da vi gik tilbage så vi 2.stk ørred
35-40cm. Derpå gav han mig ret. Vi blev enige om at grødeskære med le de værste steder og grave sandet op til sommer.

Mvh Brian Petersen ,Åmand Nordborg Kommune tlf. 40170771

Retur til top

 

 

Retur til top

(Læseprogrammet Acrobat, til læsning af pdf-dokumenter,  stilles gratis til rådighed af firmaet Adobe Inc. og kan hentes på følgende adresse: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html )

Retur til top