Mjels Sø:

Sportsfiskerforeningen Nordborg (SFN), har af Aage V. Jensen Naturfond pr. januar 2012 fået tildelt fiskeretten til Mjels Sø. Dette indebærer samtidig en aftale om, at Sportsfiskerforeningen Nordborgs Fiskeriopsynsmænd udøver fiskeriopsyn ved søen. Ud over at medlemmer fra SFN nu kan fiske i søen jfr. nedenstående regler, kan elever fra Nordborg Skole, Oksbøl Friskole, Friskolen Østerlund og den Den Tyske skole som hidtil fiske i søen jfr. samme regler, og efter at have erhvervet et fiskekort fra SFN. Elverne kan ledsages af én voksen, der også må fiske.

Læs mere om projektet for at genskabe Mjels Sø her.

Der må fiskes fra parkeringspladsen ved Skolebakken langs stien på nord siden til parkeringspladsen ved Færgevej. Der skal parkeres under hensyn til de færdselsberettigede.


Gul steg på billedet indikerer hvorfra der må fiskes.

Ved fiskeri gælder følgende regler:

 1. Der må fiskes med 2 stænger monteret med hver 1 agn.
 2. Redskaber må ikke forlades.
 3. Gedder under 60 cm skal genudsættes, gedder over 80 cm skal genudsættes. Der må hjemtages en gedde pr. dag. Gedder er fredet i april måned. Aborre under 30 cm skal genudsættes, der må hjemtages to aborrer pr. dag. Øvrige fredningsbestemmelser og mindstemål skal overholdes.
 4. Forfodring er forbudt.
 5. For at undgå smittefare er fiskeri med agnfisk kun tilladt med agnfisk fanget i Mjels Sø. Frosne saltvandsfisk er tilladt.
 6. Sejlads er ikke tilladt og der må ikke benyttes flydering.
 7. Færdsel og ophold skal ske under hensyn til naturen, dyrelivet må ikke forulempes.
 8. Ved fiskeri skal gyldigt fiskekort og fisketegn medbringes.
 9. Eventuel fangst indberettes på Sportsfiskerforeningen Nordborgs hjemmeside. Det angives om fisken er genudsat eller hjemtaget (se nedenstående).
 10. Overtrædelser medfører bortvisning og inddragelse af fiskekort.

Fiskeriopsyn:

 1. Fiskeropsynsmænd skal medbringe deres autorisation fra Fiskeridirektoratet ved kontrol.
 2. Hvis fiskeriopsynsmændene møder personer uden skole-fiskekort eller medlemskab af Sportsfiskerforeningen Nordborg der fisker i søen, gøres disse opmærksom på at lystfiskeri er forbudt. Disse afkræves navn og adresse der videregives til Aage V Jensens Fonde.
 3. Det kontrolleres om personer, der fisker ved søen, har lovpligtigt statsligt lystfiskertegn. Overtrædelser håndteres jævnfør instrukser for fiskeriopsyn.
 4. Fiskeriopsynsmændene er velkomne til at bringe oplysninger videre om affald, ødelagte bænke, ødelagte stier eller lignende til Aage V. Jensens Fonde.

Fiskekort:

Personer der fisker i Mjels Sø skal være i besiddelse af gyldigt medlemskab af Sportsfiskerforeningen Nordborg eller gyldigt skole-fiskekort. Sportsfiskerforeningen Nordborg forpligter sig til at udstede skole-fiskekort til de elever på Oksbøl Friskole, Friskolen Østerlund og Nordborg Skole der ønsker det. Endvidere skal fiskere mellem 18 og 65 år være i besiddelse af det lovpligtige statslige fisketegn.

Der kan ikke købes dagkort til søen.
 

Indberetning af fangst fra Mjels Sø, senest 1 uge efter fangst:

Efter ønske fra Aage V. Jensen Naturfond skal fangst af gedde også indberettes her: www.nyedanskesøer.dk
Læs nærmere om Monitering af gedder i Mjels sø, og hvad du skal gøre for at indberette korrekt.

Der sendes også en mail til Mjels-Soe@Sportsfiskerforeningen-Nordborg.dk med følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Evt. skole, og klasse
 4. Dato for fangst
 5. Art der er fanget (Gedde, ål, havørred ..)
 6. Længde og evt. vægt
 7. Oplysning om fangst er hjemtaget eller genudsat.

Tostedt marts 2018: Sportsfiskerforeningen Nordborg arbejder sammen med Aage V. Jensen Naturfond om forskellige undersøgelser til geddepopulationen i Danmark. I undersøgelser bliver gedder fra forskellige danske søer undersøgt, vejet og målt. Formålet er at finde ud af, i hvilket omfang gedder i de forskellige farvande udvikler sig, og om det i nogle farvande evt. er nødvendigt at tilføje foderfisk.

Zebco Europa støtter dette projekt. Den erfarene Quantum-teamfisker Guido Skorsetz overrakte derfor formand Jesper Erharden noget nødvendige udstyr som bruges til undersøgelserne, såsom vægte, målingsmåtter og Predatorkeeper fra Quantum predatorprogram.

Guido Skorsetz: "Hvad klubben gør for os lystfiskere, er af uvurderlig værdi og tænkt på lang sigt. Derfor er det klart, at vi ønsker at støtte dette."

Yderligere oplysninger om projektet: http://nyedanskesøer.dk
 

 

Et foto af fangsten må meget gerne medsendes, og kan deltage i fotokonkurrencen, såfremt betingelser er opfyldt.