Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Sportsfiskerforeningen Nordborg onsdag den 29. november klokken 19.00 i klublokalerne i Nordborghus på Søvænget i Nordborg.

Indkaldelsen sker pr. mail og på hjemmesiden med min. 21 dages varsel, og med følgende dagsorden:

1. Valg at dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab forelægges til godkendelse.

4. Valg af formand (ulige år)

5. Valg af kasserer (lige år)

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

7. Valg af revisor

8. Valg af bestyrelsessuppleant

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)

10. Fastlæggelse af kontingent.

11 Behandling af indsendte forslag,

12. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved smørrebrød og øl/vand og kaffe.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Jesper Erhardsen