Gammeldam

Gammeldam er en mose med en god bestand af fredfisk (bl.a. store brasen og karper).

Desuden er Gammeldam berygtet for dens bestand af store gedder.

Færdsel i området skal finde sted under udvisning af hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgrøder og dyrehold.

Der må kun fiskes fra land, det er kun tilladt at bruge agnfisk fanget i Gammeldam. Der skal forfodres med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Moserne er fredet i april og maj måned af hensyn til fuglelivet.

Mindste og max mål:

Art

mål

 

Aborre

20 cm

 

Gedde

60 cm – 80 cm

 

Karper

genudsættes

 

Ål

45 cm

 

Der må fiskes hvor der er markeret med gult.