Gelsåen

Sportsfiskerforeningen Nordborg er medlem af Gelsåsammenslutningen hvilket betyder at vi har fiskeret i en stor del af Gelså.

Gelså har en god bestand af bækørred, regnbueørred og stalling. Endvidere er der mulighed for at fange havørred og laks.

Mindstemål

Art Mål
Laks 40cm
Havørred 40cm
Bækørred 30cm
Gedde 60cm
Aborre 20cm
Ål 45cm

Man skal inden man tager afsted, orientere sig om regler og status på laksekvoten på Ribe Å systemets hjemmeside.. 

Neden viste A- og B zone angivelse relaterer alene til laksekvoten, hvor der skelnes mellem A- og B (lakse)vand. Status på laksekvoten kan ses på Ribe Å systemets hjemmeside.. .