Ketting Nor

Ketting Nor er et vildtreservat og derfor et fredet område. Det betyder at det er på dyrenes præmisser at vi har fået fiskeret i dette naturskønne område.

Ketting Nor indeholder en stor bestand af aborrer. I vintermånederne og foråret kan der træffes ørred der vover sig ind i dette store spisekammer. Fra land må der fiskes på en strækning på ca. 500 m (se kort) på sydsiden af noret samt på begge sider af kanalen fra vejunderføringen (beton fundamentet) og ud til de på land opsatte markeringspæle.

Adgang til dette stykke må kun ske langs bredderne. Rørene i området må i øvrigt ikke betrædes.

Der må kun fiskes med 1 (én) stang pr. medlem og ingen faste redskaber

I månederne April –Maj - Juni må der kun fiskes fra solopgang til solnedgang.

Resten af året må der fiskes hele døgnet

Ketting Nor kort

Parkering.

Parkering må kun ske på den angivne P-plads.  (Se kortskitsen nederst).

Ejerforhold.

Området ejes af staten og er under opsyn af skovvæsnet.

Skovfogeden ,skovridderen, forstfuldmægtig og dennes assistent har ret til fiskeri på de samme betingelser som os.

Anvisninger fra ovennævnte skal stedse følges!

Dag -weekend og ugekort kan købes her:

Outdoor i Centrum, Perlegade 44, 6400 Sønderborg 74435355

MacNab Jagt & Fiskeri Nørrekobbel 7A, 6400 Sønderborg 74431646
Åbningstider: Mandag - Torsdag  kl. 9.30- 17.30, fredag kl. 9.30- 18.00, lørdag kl. 9.00- 13.00

Fishing-Center-Notmark Notmark 1, Notmark, 6440 Augustenborg 74473649
Åbningstider: Mandag: Hviledag, tirsdag - fredag: kl. 09:00 - 18:00, lørdag: kl. 08:00 - 15:00, søndag: kl. 09.00 - 13:00

Sønderborg Turistbureau Perlegade 50 DK - 6400 Sønderborg Tlf. (+45) 74423555
Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 10 - 17, lørdag kl. 10 - 14, 
fra uge 26 til og med uge 32.

Fredningstider og mindstemål.

Art mindstemål fredningsperiode
Aborre 20 cm ingen
Sandart ingen total fredet
Laks 40 cm 16 nov. - 15 jan.
Havørred 40 cm 16 nov. - 15 jan.
Ål 40 cm ingen

Der er ikke tilladt at bruge forfoder !