Stevning Moser

Moserne har en god bestand af fredfisk (bl.a. store skaller og karper).
Desuden har Stevning Moser flere gange kastet store gedder af sig.

Der må kun fiskes fra land, det er kun tilladt at bruge agnfisk fanget i Stevning Moser. Der skal forfodres med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Moserne er fredet i april og maj måned af hensyn til fuglelivet.

 

Mål:

Art

mål

 

Aborre

20 cm

 

Gedde

60 cm – 80 cm

 

Karper

genudsættes

 

Ål

45 cm